curves
curves

Image > Adjustments > Curves (Ctrl /  + M)

Kuvan rajauksen jälkeen on syytä korjata kuvan värisävyt. Värisävyjen korjailu voidaan PhotoShopissa tehdä käsin tai luottaa PhotoShopin automaatteihin. Automaattisen sävykorjauksen saa tehtyä valinnalla Kuva » Säädöt » Automaattinen väri (Image » Adjustments » Auto Color). Suurimmassa osassa kuvia automaattisäätö riittää tekemään kuville tarvittavat värikorjailut, etenkin jos paneutuu muokkaamaan sen asetuksia omille kuville sopiviksi. Automaattisen värisävyn asetuksiin pääsee käsiksi joko Tasot- tai Käyrät-ikkunan (Levels, Curves) Asetukset-painikkeella (Option).

Jos päätyy muuttamaan värisävyjä käsin, niin kannattaa muuttaa Pipetti-työkalun oletusarvoa. Oletusarvoisesti se ottaa yhden pikselin väriarvon. Tämä kannattaa muuttaa sellaiseksi, että pipetti mittaa muutaman pikselin keskiarvoja, eikä tuota yhden pikselin arvoa. Pipetin säätötoimenpide on kertaluonteinen, eikä sitä tarvitse tehdä uudestaan seuraavaa kuvaa käsiteltäessä.

 1. Valitse Pipetti (Eyedropper) aktiiviseksi (I)
 2. Muuta Asetukset-palkista näytteen kooksi (Sample Size) 3×3 keskiarvo (3 by 3 Average)

Värisävyjen korjailu käsin:

 1. Lisää kuvaan säätötaso Taso » Uusi säätötaso » Tasot (Layer » New Adjustment Layer » Levels).
 2. Hyväksy ikkunan oletusasetukset OK:lla.
 3. Näytölle ilmestyy tasot-ikkuna (levels), jonka avulla kuvan värisävyjä voidaan säätää.
 4. Kaksoisklikkaa Tasot-ikkunan valkoinen pipetti, niin pääset määrittelemään kuvan vaaleiden kohtien sävyn.
 5. Määrittelet avautuvaan värimuokkain-ikkunaan (Color Picker) L-ruutuun arvoksi 95 – 98 ja napsautat OK:ta.
 6. Kaksoisklikkaa Tasot-ikkunan tumma-pipetti, niin pääset määrittelemään kuvan tummien kohtien sävyn.
 7. Määrittele avautuvaan värimuokkain-ikkunaan (Color Picker) L-ruutuun arvoksi 5 – 15 ja kuitata valinnat OK-painikkeella.
 8. Hyväksy Tasot-ikkunassa tekemäsi muutokset OK-painikkeella ja anna PhotoShopin tehdä antamistasi arvoista oletusarvot. Näin sinun ei tarvitse tehdä samoja määrityksiä uudestaan, mikäli käsittelet kuvia samaa käyttötarkoitusta varten.

Sanomalehtipainatuksessa vaaleille sävyille sopivat arvot L = 92 – 95 ja tummille L = 10 – 20. Huomaa, että tällöin a- ja b-arvot ovat kaikissa tapauksissa 0.

Web-sivuille tulevia ja muita näytöltä katseltavia kuvia käsiteltäessä voidaan periaatteessa käyttää täyttä sävyalaa, eli antaa värimuokkain-ikkunassa arvot 100 ja 0.

Mitä suuremman L-arvon valitset vaalean pään määrittelyssä, sitä vaaleammaksi kuvan vaaleat kohdat tulevat. Vastaavasti, mitä pienempi L-arvo on tummissa sävyissä, sitä tummemmiksi kuvan tummat alueet tulevat.

Tasot-toiminnan sijaan värien säätöön voidaan käyttää myös Käyrät-toimintoa (Curves). Tasot-menetelmä on käyrät-menetelmään verrattuna helpompi ja nopeampi omaksua ja oppia. Vastaavasti sitten, käyrät-menetelmä on pidemmän päälle monipuolisempi ja joustavampi työkalu.

Tämän jälkeen voidaan muuttaa kuvan vaalea ja tumma pää, harmaatasapaino sekä tummuus.

 1. Avaa Tasot-ikkuna kaksoisnapsauttamalla historgrammin kuvaketta.
 2. Varmista, että Tasot-ikkunassa on valittuna kohta Esikatselu (Preview)
 3. Valitse Tasot-ikkunassa oikeanpuoleista, vaaleakärksitä pipettiä, niin että pipettipainike jää pohjaan.
 4. Valitse kuvasta kohta, jonka haluat olevan lähes valkoinen, mutta johon tulee kuitenkin vähän sävyjä.
 5. Valitse tämän jälkeen vasemman puoleinen, tummakärkinen pipetti.
 6. Napsauta pipetillä eri puolilla kuvan tummimpia kohtia.Tämän ansiosta histogrammin leviää tasaisemmin myös vasempaan reunaan ja kuvaan tulee lisää sävyvaihtelua tummiin sävyihin ja kontrasti eli tummien ja vaaleiden sävujen ero kasvaa entisestään.
 7. Valitse keskimmäinen pipetti aktiiviseksi.
 8. Napsauttele pipetillä kuvan harmaita kohteita.Tällöin histogrammi muuttuu hieman joka kerta, mutta ei enää läheskään yhtä paljon kuin vaaleita ja tummia sävyjä säädettäessä. Samalla kuvan värit muuttuvat luonnollisemmiksi.
 9. Kuvan tummuutta pystyt muuttamaan Tasot-ikkunan liukusäätimillä.
 10. Kokeile ensin keskimmäisen liukusäätimen vetämistä oikealle, niin kuva tummentuu ja vastaavasti liukusäätimen vetäminen vasemmalle aiheuttaa kuvan vaalentumisen.
 11. Kuvan tummuutta voi myös säätää syöttämällä numeroarvon histogrammin yläpuolella olevaan keskimmäiseen ruutuun.
 12. Tehtyäsi haluamasi säädöt, hyväksy ne OK-painikkeella.

Periaatteessa riittää, kun pipetillä napsauttaa kerran haluttuun kohtaan. Eli välttämättä ei tarvitse klikkailla pipetillä useaan eri kohtaan kuvassa. Tosin siten voi katsoa milloin kuva näyttää kaikkein parhaimmalta.

Jos haluat tilapäisesti verrata tekemiesi muutosten vaikutusta kuvaan, saat alkuperäisen kuvan näkyviin ottamalla esikatselu-ominaisuuden pois päältä.

Mikäli haluat palata Tasot-ikkunassa takaisin lähtötilanteeseen, se onnistuu painamalla Alt-näppäin pohjaan, jolloin Peruuta-painike muuttuu Palauta-painikkeeksi (reset).

Yleensä kuvan keskisävujen säädössä lopullinen numeerinen arvo kannattaa jättää välille 1,1 – 1,5.