Kuva on kirjasta John Hedgecoe, Valokuvaajan suuri tietokirja

Kohde ja valonlähde

Kuvauskohteen valaisemiseen tarvitaan jokin valonlähde. Kohteesta heijastuvat valonsäteet kulkevat kameran läpi ja muodostavat filmille / kuvakennolle piilevän kuvan.

Linssi

Yksinkertaisimmillaan objektiivi on kuperaksi hiottu lasikiekko eli linssi, joka taittaa kuvauskohteen jokaisesta pisteestä ulospäin heijastuvat valonsäteet, niin että samasta pisteestä lähteneet säteet kohtaavat toisensa uudessa pisteessä polttotasolla. Polttotaso, jolle linssi keskittää valonsäteet, on täsmälleen filmin / kuvakennon kohdalla silloin, kun kamera on tarkennettu oikein.

Polttotaso

Linssin taittamat valonsäteet yhtyvät polttotasolla (eli kuvatasolla) muodostaen terävän, ylösalaisen kuvan. Eri etäisyyksiltä kameraan tulevan valon täytyy taittua eri kulmissa, jotta se osuisi polttotasolle. Tämän vuoksi tarvitaan tarkennusmekanismi, joka liikuttelee linssiä kameran takaosaa kohti tai siitä poispäin. Polttotaso on sama kuin filmitaso / kuvakennotaso silloin, kun kuva on tarkennettu teräväksi eli tarkaksi.