Terävyysalue tarkoittaa aluetta, joka piirtyy kuvassa terävänä. Terävyysalueeseen vaikuttaa aukko, etäisyys kuvattavaan kohteeseen, tarkennusetäisyys sekä polttoväli.

Lyhyt terävyysalue

Mitä suurempi aukko (pieni F luku), mitä lähempänä kuvattava kohde on, mitä lyhyempi tarkennusetäisyys, mitä pitempi objektiivin polttoväli, sitä pienempi terävyysalue kuvan syvyyssuunnassa on. Vastaavasti mitä pienempi aukko (suuri F luku), mitä kauempana kohde on, mitä pidempi tarkennusetäisyys, mitä lyhyempi objektiivin polttoväli, sitä suurempi terävyysalue kuvan syvyyssuunnassa on.

Terävyysalue on kuvan ainutlaatuinen ominaisuus. Sen avulla voidaan “poistaa” kuvasta etualalta ja/tai taka-alalta kohteita, jotka muutoin häiritsisivät kuvan kerrontaa. Tämä “poistaminen” tapahtuu siten, että nämä kohteet muuttuvat pehmeiksi kuvioiksi, jolloin niistä ei saa selvää. Terävyysalueen valinta on rajaamista kolmannessa ulottuvuudessä, syvyyssuunnassa.

Näin ollen kuvaaja voi valita kuvaushetkellä ne kohteet, joita kuvan katsoja tulee näkemään terävänä ja mitä hän ei hahmota. Syväterävyys on myös yksi keino ohjata katsojan katsetta niihin kohtiin, joihin kuvaaja haluaa.

Suuri terävyysalue

Syväterävässä kuvassa taasen voidaan samanaikaisesti näyttää etualan yksityiskohtia ja samaan aikaan muu näkymä äärettömässä on terävänä. Päinvastoin siis kuin edellä. Syväterävää kuvaa tarvitaan mm. maisemakuvissa sekä tuotekuvissa.

Terävyysalueen hallitseminen on valokuvaajalle välttämätöntä. Terävyysalueen hallinnalla saa helposti omiin kuviin lisää kerrottavuutta.