Seuraavasssa on esitetety erilaisia vinkkejä kuvausaiheiden valintaan. Osa näistä vinkeistä on poimittu netistä ja osa itse mietitty.

  1. Kuvaa lapsia ja vanhuksia. Lapsista kannattaa olla ainakin yksi hyvä ja kertova kuva per vaatekoon muutos eli aivan pieneen vauvaan kannattaa uhrata tiedostotilaa runsaasti.
  2. Kuvaa arkea ja elämää. Kuvaa jokapäiväiväisiä askareita ja asioita.
  3. Kuvaa tunteiden koko kirjoa, mutta hyvin nöyrästi ja kunnioittaen.
  4. Kuvaa ihmisten harrastuksia.
  5. Kuvaa tuttujen lisäksi tuntemattomia.
  6. Kuvaa ehjiä sarjoja. Pidä keskeneräisiä sarjoja auki ja täydennä niitä ajan mittaan. Pidä useita sarjoja auki samanaikaisesti. Luo sarjalla kerrontaa, aivan kuin tekisit kameralla sarjakuvaa.
  7. Kuvaa vastakohtia. Mieti tarkkaan poissulkevatko vastakohdat toisensa vai mahdollistavatko ne toisensa ja tuo se, kummasta on kyse kuvissasi esiin.
  8. Asiaa pitäisi tarkastella aina myös seuraavaksi suuremmalta ja seuraavaksi pienemmältä tasolta.” (Epätarkka lainaus joltain Suomen suurista arkkitehdeistä.) Tarkastele ja kuvaa asioita sekä laajemmalta yleisyys- tai abstraktiotasolta että seuraavalta konkreettisuus- tai detaljitasolta.
  9. Opettele mitä metafora tarkoittaa. Opettele mitä metonymia tarkoittaa. Kuvaa asioita metaforien ja metonymioiden kautta.
  10. Kuvaa arjen, ajan, elämän ja maailman muuttumista. Kuvaa sitä mikä on tulossa ja sitä mikä on väistymässä. Kuvaa prosesseja äläkä pelkästään asioita.