rajaus

Vaikka kuvaustilanteessa pyritäänkin tuottamaan mahdollisimman valmis ja täydellinen kuva, niin joskus on kertakaikkiaan mahdotonta saada siinä tilanteessa sellaista sommittelua / rajausta, jonka haluaisi. Tästä syystä melko usein kuvankäsittely aloitetaankin kuvien horisontin oikaisemisella sekä kuvan rajaamisella. Kuva kannattaa rajata aina mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jos vain sitä ajattelee.

rajaus

Rajaus

Kuva rajataan seuraavasti:

  1. Avaa jokin kuva normaalisti (Tiedosto » Avaa / File » Open)
  2. Valitse työkalupaletista Rajaa-työkalu (Crop tool, C)
  3. Valitse rajaustyökalulla vetämällä alue, jonka haluat jäävän kuvaan.
    Jos rajaus ei osu heti kohdalleen niin rajausaluetta voi siirtää vetämällä sitä koonmuutoskahvoista.
  4. Kun rajaus on haluamasi kaltainen, hyväksy valinta Enter -näppäimellä.

Jos rajauksen sisällä oleva kuva on vinossa, sen voi suoristaa rajauksen yhteydessä. Rajausalueen kulmissa näkyy neliö. Kun siirrät hiiren kursorin hieman tämän neliön ulkopuolelle, kursori muuttuu kaarevaksi nuoleksi (kallistusnuoleksi). Tällöin sinä voit “oikaista” kuvaa.

[vimeo 10715400 nolink]