Aihearkisto: Värinhallinta ja kuvien korjailu

Kuvan terävöitys

Terävöitys
Kuvan terävöitys: Filter > Sharpen > UnSharp Mask

Terävöityksellä tarkoitetaan sitä, että kuvan vaaleiden ja tummien reunojen pikseleitä terävöitetään. Digitaalisten kuvien terävöittämistä tarvitaan kompensoimaan tulostuksessa tapahtuvaa pehmentymistä, sekä tekemään web-kuvista miellyttävämpiä katseltavia.

Kuva terävöitetään seuraavasti:

 1. Ennen kuin lähdetään kuvaa terävöittämään, pitää kuva suurentaa ensin 100%:n kokoon. Tämä onnistuu helpoiten kaksoisklikkaamalla suurennuslasia. Mikäli kuva ei ole suurennettu 100% ei terävöintiä pystytä arvioimaan kovinkaan luotettavasti koko kuva-alaan.
 2. Tämän jälkeen valitaan Suodin » Terävöitys » Epäterävä maski (Filter » Sharpen » Unsharp Mask).
 3. Anna arvoiksi esim. 250; 1,0; 7.
 4. Hyväksy asetukset OK-painikkeella.
 5. Jos terävöitystä tuli liikaa tai liian vähän, peru se Ctrl + Z ( + Z)

Terävöitys-ikkunan Määrä-kohta (Amount) määrittelee terävöityksen yleisen määrän. Mitä suurempi tämä arvo on, sitä voimakkaampi terävöitys kuvaan tehdään. Yleensä tämä arvo asetuu 150 – 300% väliin.

Säde ruudussa määritellään, kuinka suurella alueella ääriviivoja terävöitetään. Tavallisin arvo tähän ruutuun on 1,0, mutta arvo vaihtelee 0,8 ja 1,5 välillä.

Taso-arvo määrittelee kuvassa esiintyvän kohinan eli rakeisuuden määrän. Mitä suuremman arvon asetat, sitä vähemmän kuvassa esiintyy kohinaa. Sopivan arvon löydät siten, että se on pienin mahdollinen arvo, jolloin vielä kuvan tasaiset pinnat säilyvät tasaisina ja teräviksi tarkoitetut pinant terävinä. Normaalisti tämä arvo vaihtelee 2 – 10 välillä.


Värisävyt kuntoon

curves
Image > Adjustments > Curves (Ctrl /  + M)

Kuvan rajauksen jälkeen on syytä korjata kuvan värisävyt. Värisävyjen korjailu voidaan PhotoShopissa tehdä käsin tai luottaa PhotoShopin automaatteihin. Automaattisen sävykorjauksen saa tehtyä valinnalla Kuva » Säädöt » Automaattinen väri (Image » Adjustments » Auto Color). Suurimmassa osassa kuvia automaattisäätö riittää tekemään kuville tarvittavat värikorjailut, etenkin jos paneutuu muokkaamaan sen asetuksia omille kuville sopiviksi. Automaattisen värisävyn asetuksiin pääsee käsiksi joko Tasot- tai Käyrät-ikkunan (Levels, Curves) Asetukset-painikkeella (Option).

Jos päätyy muuttamaan värisävyjä käsin, niin kannattaa muuttaa Pipetti-työkalun oletusarvoa. Oletusarvoisesti se ottaa yhden pikselin väriarvon. Tämä kannattaa muuttaa sellaiseksi, että pipetti mittaa muutaman pikselin keskiarvoja, eikä tuota yhden pikselin arvoa. Pipetin säätötoimenpide on kertaluonteinen, eikä sitä tarvitse tehdä uudestaan seuraavaa kuvaa käsiteltäessä.

 1. Valitse Pipetti (Eyedropper) aktiiviseksi (I)
 2. Muuta Asetukset-palkista näytteen kooksi (Sample Size) 3×3 keskiarvo (3 by 3 Average)

Värisävyjen korjailu käsin:

 1. Lisää kuvaan säätötaso Taso » Uusi säätötaso » Tasot (Layer » New Adjustment Layer » Levels).
 2. Hyväksy ikkunan oletusasetukset OK:lla.
 3. Näytölle ilmestyy tasot-ikkuna (levels), jonka avulla kuvan värisävyjä voidaan säätää.
 4. Kaksoisklikkaa Tasot-ikkunan valkoinen pipetti, niin pääset määrittelemään kuvan vaaleiden kohtien sävyn.
 5. Määrittelet avautuvaan värimuokkain-ikkunaan (Color Picker) L-ruutuun arvoksi 95 – 98 ja napsautat OK:ta.
 6. Kaksoisklikkaa Tasot-ikkunan tumma-pipetti, niin pääset määrittelemään kuvan tummien kohtien sävyn.
 7. Määrittele avautuvaan värimuokkain-ikkunaan (Color Picker) L-ruutuun arvoksi 5 – 15 ja kuitata valinnat OK-painikkeella.
 8. Hyväksy Tasot-ikkunassa tekemäsi muutokset OK-painikkeella ja anna PhotoShopin tehdä antamistasi arvoista oletusarvot. Näin sinun ei tarvitse tehdä samoja määrityksiä uudestaan, mikäli käsittelet kuvia samaa käyttötarkoitusta varten.

Sanomalehtipainatuksessa vaaleille sävyille sopivat arvot L = 92 – 95 ja tummille L = 10 – 20. Huomaa, että tällöin a- ja b-arvot ovat kaikissa tapauksissa 0.

Web-sivuille tulevia ja muita näytöltä katseltavia kuvia käsiteltäessä voidaan periaatteessa käyttää täyttä sävyalaa, eli antaa värimuokkain-ikkunassa arvot 100 ja 0.

Mitä suuremman L-arvon valitset vaalean pään määrittelyssä, sitä vaaleammaksi kuvan vaaleat kohdat tulevat. Vastaavasti, mitä pienempi L-arvo on tummissa sävyissä, sitä tummemmiksi kuvan tummat alueet tulevat.

Tasot-toiminnan sijaan värien säätöön voidaan käyttää myös Käyrät-toimintoa (Curves). Tasot-menetelmä on käyrät-menetelmään verrattuna helpompi ja nopeampi omaksua ja oppia. Vastaavasti sitten, käyrät-menetelmä on pidemmän päälle monipuolisempi ja joustavampi työkalu.

Tämän jälkeen voidaan muuttaa kuvan vaalea ja tumma pää, harmaatasapaino sekä tummuus.

 1. Avaa Tasot-ikkuna kaksoisnapsauttamalla historgrammin kuvaketta.
 2. Varmista, että Tasot-ikkunassa on valittuna kohta Esikatselu (Preview)
 3. Valitse Tasot-ikkunassa oikeanpuoleista, vaaleakärksitä pipettiä, niin että pipettipainike jää pohjaan.
 4. Valitse kuvasta kohta, jonka haluat olevan lähes valkoinen, mutta johon tulee kuitenkin vähän sävyjä.
 5. Valitse tämän jälkeen vasemman puoleinen, tummakärkinen pipetti.
 6. Napsauta pipetillä eri puolilla kuvan tummimpia kohtia.Tämän ansiosta histogrammin leviää tasaisemmin myös vasempaan reunaan ja kuvaan tulee lisää sävyvaihtelua tummiin sävyihin ja kontrasti eli tummien ja vaaleiden sävujen ero kasvaa entisestään.
 7. Valitse keskimmäinen pipetti aktiiviseksi.
 8. Napsauttele pipetillä kuvan harmaita kohteita.Tällöin histogrammi muuttuu hieman joka kerta, mutta ei enää läheskään yhtä paljon kuin vaaleita ja tummia sävyjä säädettäessä. Samalla kuvan värit muuttuvat luonnollisemmiksi.
 9. Kuvan tummuutta pystyt muuttamaan Tasot-ikkunan liukusäätimillä.
 10. Kokeile ensin keskimmäisen liukusäätimen vetämistä oikealle, niin kuva tummentuu ja vastaavasti liukusäätimen vetäminen vasemmalle aiheuttaa kuvan vaalentumisen.
 11. Kuvan tummuutta voi myös säätää syöttämällä numeroarvon histogrammin yläpuolella olevaan keskimmäiseen ruutuun.
 12. Tehtyäsi haluamasi säädöt, hyväksy ne OK-painikkeella.

Periaatteessa riittää, kun pipetillä napsauttaa kerran haluttuun kohtaan. Eli välttämättä ei tarvitse klikkailla pipetillä useaan eri kohtaan kuvassa. Tosin siten voi katsoa milloin kuva näyttää kaikkein parhaimmalta.

Jos haluat tilapäisesti verrata tekemiesi muutosten vaikutusta kuvaan, saat alkuperäisen kuvan näkyviin ottamalla esikatselu-ominaisuuden pois päältä.

Mikäli haluat palata Tasot-ikkunassa takaisin lähtötilanteeseen, se onnistuu painamalla Alt-näppäin pohjaan, jolloin Peruuta-painike muuttuu Palauta-painikkeeksi (reset).

Yleensä kuvan keskisävujen säädössä lopullinen numeerinen arvo kannattaa jättää välille 1,1 – 1,5.

Horisontin suoristaminen ja kuvan rajaaminen

Vaikka kuvaustilanteessa pyritäänkin tuottamaan mahdollisimman valmis ja täydellinen kuva, niin joskus on kertakaikkiaan mahdotonta saada siinä tilanteessa sellaista sommittelua / rajausta, jonka haluaisi. Tästä syystä melko usein kuvankäsittely aloitetaankin kuvien horisontin oikaisemisella sekä kuvan rajaamisella. Kuva kannattaa rajata aina mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jos vain sitä ajattelee.

rajaus
Rajaus

Kuva rajataan seuraavasti:

 1. Avaa jokin kuva normaalisti (Tiedosto » Avaa / File » Open)
 2. Valitse työkalupaletista Rajaa-työkalu (Crop tool, C)
 3. Valitse rajaustyökalulla vetämällä alue, jonka haluat jäävän kuvaan.
  Jos rajaus ei osu heti kohdalleen niin rajausaluetta voi siirtää vetämällä sitä koonmuutoskahvoista.
 4. Kun rajaus on haluamasi kaltainen, hyväksy valinta Enter -näppäimellä.

Jos rajauksen sisällä oleva kuva on vinossa, sen voi suoristaa rajauksen yhteydessä. Rajausalueen kulmissa näkyy neliö. Kun siirrät hiiren kursorin hieman tämän neliön ulkopuolelle, kursori muuttuu kaarevaksi nuoleksi (kallistusnuoleksi). Tällöin sinä voit ”oikaista” kuvaa.


Kuvakoon tarkistaminen/muuttaminen

Kuvan pikselikoko riippuu kuvan käyttötarkoituksesta. Kuvan pikselikokoa ei kannata pienentää, ennen kuin tietää varmasti, ettei kuvaa tulla enää tarvitsemaan isompana. Tämä siitä syystä, että bittikarttagrafiikka kuvaa ei voida suurentaa rajattomasti. Joka tapauksessa, jokaisesta kuvasta on hyvä tietää kuinka suurena sitä voi käyttää ja tämän jälkeen sitten muuttaa se tarvittavaan kokoon.

Offset-painotöihin ja tarkkaan mustesuihkutulostukseen (valokuvat) riittää yleensä 300 dpi:n resoluutio. Vastaavasti sitten sanomalehtiin resoluutiota voidaan pienentää 170 dpi, koska sanomalehtipaperi on niin ohut, että jos kuvien resoluutio olisi tuosta korkeampi, kuva näkyisi myös paperin väärällä puolella. Näytöltä katsottaviin kuviin (web-kuvat) taasen riittää resoluutioksi 72 dpi.

kuvakoko
Alt + /Ctrl + i

Suurimman käyttökoon tarkistaminen:

 1. Valitse Kuva » Kuvan koko (Image » Image Size) tai näppäinyhdistelmä Ctrl + Alt + I (Alt +  + I)
 2. Varmista, että avautuvan ikkunan kohta Interpoloi kuva (Resample Image) ei ole valittuna.
 3. Syötä Resoluutio-kohtaan käyttötarkoitukseesi sopiva resoluutio.
 4. Dokumentin koko -kohta (Document Size) kertoo, mikä on tälle kuvalle suurin mahdollinen tulostus koko, jota voidaan käyttää kuvan laadun kärsimättä.

Kuvan koon muuttaminen:

 1. Varmista, että Interpoloi kuvaa -valinta on päällä, jos ei ole valitse se
 2. Syötä kuvalle haluamasi leveys tai korkeus. Pidä huoli, että Säilytä mittäsuhteet -valinta (Constrain Proportions) on päällä.
 3. Hyväksy muutokset OK-painikkeella.