Aihearkisto: Perusteet

Näytön kalibrointi Adobe Gamman avulla

Et välttämättä tarvitse mitään kalliita kalibrointi laitteita, jotta saisit näytön kalibroitua.

Itseasiassa silmä on melko luotettava kalibrointilaite, mikäli sille vain tarjotaan kaksi vertailtavaa harmaa- tai väripintaa.

Windows -koneissa näytön kalibroinnin voit suorittaa Adobe Gamma -nimisen sovelluksen avulla. Mac OS X -ympäristössä taasen voit käyttää Applen omaa kalibrointia hyväksesi. Applen oma kalibrointi löytyy Järjestelmäasetukset > Näytöt > Väri > Kalibroi.

Seuraava video ohjeistaa, kuinka kalibrointi onnistuu Windows käyttöjärjestelmässä Adobe Gamman avulla.


Tiedoston tallentaminen

Save File
Tiedoston tallennus -ikkuna

Kun kuvaan on tehty halutut korjaustoimenpiteet, tulee kuva tallentaa. Tiedostomuoto, johon kuva tallennetaan on tärkeä valinta. Mikäli tallennetussa tiedostossa halutaan säilyttää tasot, tulee tiedostomuoto olla psd, eli PhotoShopin oma tallennusmuoto. Mikäli kuvaa ajatellaan web-käyttöön, tallennusmuoto on gif, png tai jpg. Näissä tallennusmuodoissa tasot eivät säily mukana, vaan tasot yhdistetään. Painotuotteissa taasen käytetään usein tiff- tai eps -tallennusmuotoa.

Tässä tallennusmuodossa kuvaa ei pakata ja tasot säilyvät

Näistä tallennusmuodoista PSD-tiedosto tukee täysin RGB-, Lab- ja CMYK-värejä sekä kuvassa olevia tasoja, polkuja, maskeja ja efektejä. Photoshop-muoto tukee myös todellista läpinäkyvyyttä ja se säilyttää tasoille tehdyt tekstit ja muut vektorielementit vektorimuodossa. Lisäksi tämä tallennusmuoto on häviötön, eli se ei heikennä kuvan laatua. Negatiivisena puolena tällä tallennusmuodolla on se, että kaikki ohjelmat eivät tue sitä. Jos työskentelet Adoben sovelluksilla (Indesign, Illustrator) on suositeltavaa käyttää PSD-tiedostomuotoa.

TIFF -tallennusmuodossa kuvaa ei pakata

Jos haluat käyttää käsittelemääsi kuvaa painotuotteissa tai tulostaa sen jossain muualla kuin kotitulostimellasi, niin TIFF on aina varma ja turvallinen valinta. TIFF-tiedostot ovat toiseksi paras vaihtoehto tulostettaviin ja painettaviin kuviin. TIFF-kuvia voidaan pakata erilaisilla häviöttömillä pakkaustavoilla. PhotoShop osaa tallentaa tarvittaessa myös TIFF-kuviin tasot ja läpinäkyvyydet, mutta ei voida varmasti sanoa, että muut sovellukset kykenisivät tähän. Jos kuva on suorakaiteen muotoinen ja sen tasot ovat yhdistetty, niin silloin TIFF on aina varma valinta.

GIF ja PNG -tiedostomuodot soveltuvat nettiin

Mikäli kuva on tarkoitettu näytöltä katseltavaksi, niin silloin vaihtoehdot ovat JPEG, GIF tai PNG. Mikäli kuva on yksinkertainen, vähän värejä sisältävä logo, on suositeltavaa käyttää GIF tai PNG -tallennusmuotoa. GIF ja PNG -tallennusmuotoja tulee käyttää myös silloin jos kuva sisältää läpinäkyvyyttä. Näissä kahdessa tiedostomuodossa on huomioitavaa, että GIF -kuva voi sisältää ainoastaan 256 eri väriä. Näin ollen GIF ei sovellu valokuvien tallennusformaatiksi. Tätä samaista rajoitusta ei ole PNG-tiedostoissa, mutta sen ongelmana on se, että Internet Explorer ei tue kunnolla kyseisen kuvaformaatin läpinäkyvyyttä.

JPG -tallennusmuoto soveltuu nettiin

Näistä kolmesta näytöllä katseltavasta tiedostomuodosta JPEG on yleisin käytössä oleva. Digitaalikameroilla on mahdollista kuvata suoraan jpg-tiedostoja. JPG-tiedostoformaatin suuri etu on sen säädettävissä oleva häviöllinen pakkaus, jolloin kuvan tiedostokoko saadaan pieneksi. Tämän haittavaikutuksena on se, että kuvan laatu kärsii tästä pakkauksesta. Eli kuvasta menetetään osa informaatiosta. Näin käy joka kerta kun tiedoston tallentaa uudestaan JPG-muodossa.

Kuva tallennetaan seuraavasti:

  1. Valitse Tiedosto » Tallenna nimellä (File » Save As).
  2. Valitse haluamasi tallennusformaatti
  3. Jos haluat tasot ja ICC-profiilin mukaan varmista, että kyseisissä ruuduissa on rastit.
  4. Hae kohde-ruutuun (Save in) haluamasi tallnenuskansio.
  5. Anna tiedostolle kuvaava nimi.
  6. Hyväksy valinnat Tallenna-painikkeella.


Tiedoston tiedot

metatiedot
Avoinna olevan kuvan metatiedot, jotka kamera on kuvaan tallentanut.

Kuvatiedoston tiedoilla tarkoitetaan kuvaan tallennettuja metatietoja. Metatiedot ovat kuin tiedoston tuoteseloste. Metatiedoissa löytyy tietoja, joita kamera on tallentanut kuvaushetkellä, kuten käytetyn valotusajan ja aukon tiedot.

Sinun on mahdollista itse lisätä tiettyjä metatietoja kuvaan, kuten kuvaajan tiedot, hakusanat sekä kuvaukset.

Metatiedot voidaan myös ”piilottaa” kuvan tallennuksen yhteydessä.

Metatietoja pääset tarkastelemaan Photoshopissa seuraavasti:

  1. Avaa kuva, jonka metatietoja haluat tarkastella
  2. Valitse File > File Info (Alt + Ctrl/ + i)
  3. Syötä haluamasi tiedot esim. Document title (asiakirjan nimi), author (tekijä), description (kuvaus), description writer (kuvauksen kirjoittaja), keywords (avainsanat, erota toisistaan pilkulla), categories (luokat) sekä origin (alkuperä)
  4. Kameran tai skannerin tallentamat tiedot näet välilehdiltä Camera Data 1 ja 2
Metatiedot Bridgessa
Metatiedot Bridgessa

Kuvien metatiedot sekä avainsanat voidaan syöttää myös Adobe Bridgessä olevassa metatieto-ikkunassa. Kyseisen ikkunan alta löytyy myös muut metatiedot, joita voidaan tarkastella.

Kaikki kynäsymbolilla merkityt tiedot ovat muokattavissa olevia tietoja. Avainsanat tallentuvat luetteloon, ja niitä ovi kytkeä yhdellä kertaa useampiin valittuihin kuviin.

Bridgessä voit muuttaa ja tarkastella suljettuna olevien kuvien metatietoja. Eli sinun ei tarvitse silloin avata niitä ennen tietojen tarkastelua Photoshopiin.